НОВОСТИ   БИБЛИОТЕКА   ЭНЦИКЛОПЕДИЯ   КАРТА САЙТА   ССЫЛКИ  


предыдущая главасодержаниеследующая глава

О книге

Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского
Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского

ББК 85.143(2) л6я6

Ф42

Автор-упорядник С. С. Полун

 4903ОООООО-050
Ф--------------КУ-№10-32-88
  М207(04)-88

ISBN 5-7715-0061-5

ВИДДВНИЦТВО "МИСТЕЦТВО". 1981

ВИДАВНИЦТВО "МИСТЕЦТВО", 1988, 31 ЗМIHАМИ

Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского

Альбом

Автор-составитель

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ПОЛУН

Киев, "Мьістзцтво", 1988

(На украинском, русском, английском; резюме на немецком, французском язиках)

Макет та художнє оформлення С. Р. Ойхмана, І. Г. Хорошія

Художній редактор М. М. Ессаулова

Літературний редактор Ю. О. Іванченко

Технічний редактор Г. К. Юркова

Коректор Н. В. Пєтухова

н/к

Здано на виробництво 08.04.87. Підписано до друку 14.01.88. БФ 36733. Формат 60Х90 1/8. Папір крейдяний. Гарнітура літературна. Друк високий. Умови, друк. арк. 19,0. Умови, ф.-відб. 96,5. Облік.-вид. арк. 18,64. Дод. тираж 35 000 пр. Зам. 7-1796. Ціна 5 крб. 80 к.

Видавництво "Мистецтво", 252034, Київ-34,3олотоворітська, 11.

Головне підприємство республіканського виробничого об'єднання "Поліграфкнига", 252057, Київ, вул. Довженка, 3.

Феодосійська картинна галерея імені І. К. Айвазовського: Альбом / Авт.-упоряд. С. С. Полун.- К. : Мистецтво, 1988.- 151 с.: іл.- Текст укр., рос., англ.; рез. нім. та фр. мовами.- (В опр.): 5 крб. 80 к., 35000 пр.

Феодосійська картинна галерея - один з найстаріших художніх музеїв країни. Крім робіт І. Айвазовського, в галереї експонуються твори М. Латрі, Л. Лагоріо, К. Богаєвського, А. Фесслера та інших відомих майстрів. В альбомі репродукуються кращі твори з колекції. У вступній статті висвітлено історію створення музею.

предыдущая главасодержаниеследующая глава

© MUSEUMS.ARTYX.RU, 2001-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://museums.artyx.ru/ 'Музеи мира'

Рейтинг@Mail.ru
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь